Udviklingen af native app i praktik forløb

Af : Christoffer Abildskov  | 22 December 2022

Christoffer studerer webudvikling og har i forbindelse med sin praktik hos LOOM beskæftiget sig med en ny App (by LOOM 👀). 

Lyne & Lindberg Group ville gerne have udviklet en native app med udgangspunkt i deres nuværende intranet for at motivere deres medarbejdere til at engagere sig mere i den daglige spredning af relevante oplysninger.
Selve formålet med løsningen var at app’en skulle være med til at effektivisere interne processer i virksomheden, ved at distribuere informationer ud til de enkelte medarbejdere på en mere attraktiv og brugervenlig måde end tidligere, da den håndholdte version af denne skulle gøre det mere overskueligt for brugeren at opsøge netop disse, ved udelukkende at indeholde de væsentligste komponenter fra intranette.
Ultimativt ville dette medføre en forbedret intern kommunikation i virksomheden, idet at relevante informationer altid ville blive videregivet på bedste facon. 

De væsentligste komponenter

Christoffer startede projektet op med at afholde et indledende møde med virksomheden, her blev virksomhedens ønsker gennemgået, samt Christoffers egne overvejelser.
Ydermere blev der diskuteret hvordan at processen skulle struktureres for bedst muligt at nå i mål med det ønskede produkt, samt hvilken tech stack der ville være at foretrække med henblik på både Christoffers kompetencer, men også virksomhedens fremtidige muligheder for at videreudvikle på produktet.

Tech Stack

Udviklingen af en app med React, React Native og WordPress backend er en populær måde at skabe en brugervenlig og hurtig app på.
React er et JavaScript-bibliotek, der gør det muligt at bygge brugergrænseflader, mens React Native er et framework, der gør det muligt at kompilere disse brugergrænseflader til native mobile apps som både iOS og Android.

WordPress backend som headless CMS bruges derimod til at opbevare og administrere dataene i app’en. Måden hvorved dataen fra WordPress backend serveren blev håndteret på var vha. REST API’er, til at hente dataen ned til klienten.
En af fordelene ved dette er at det gør det muligt for app’en at opdatere dataene i realtid, hvilket betyder, at hvis der sker ændringer i dataene i WordPress backend, vil appen automatisk opdatere sig selv, så brugeren altid har adgang til de seneste data.